Asociaţia Connections şi Biblioteca Metropolitană Bucureşti (prin Centrul de Tineret), cu sprijinul Primăriei Municipiului Bucureşti şi al Universităţii de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale”, lansează o provocare culturală: organizarea primei ediţii a Festivalului Teatrelor de Buzunar. E vorba de un eveniment cultural inedit care va reuni, în peroada 8 – 15 iunie, un mare număr de spectacole realizate de trupe de teatru independente, multe dintre ele desfăşurându-şi activitatea în locaţii neconvenţionale, puţin cunoscute publicului bucureştean: hale industriale, mansarde, subsoluri de clădiri sau chiar locuinţe personale.

Festivalul doreşte să promoveze diversele forme ale teatrului alternativ existente astăzi în Bucureşti şi să ofere publicului prilejul de a participa la numeroase experimente desfăşurate în ambianţa intimă a acestor „teatre de buzunar”, care pana acum nu au fost suficient promovate. Multe din teatrele independente (avem în vedere şi grupurile nonformale apărute spontan pe piaţa culturală) sunt adevărate laboratoare de creaţie teatrală, pepiniere de talente care propun forme inedite de expresie teatrală. Acest lucru se poate observa şi din documentarul realizat de Asociaţia Culturală MACAIA la solicitarea noastră.

Organizăm acest Festival al teatrelor de buzunar pentru a dezvălui o realitate oarecum necunoscută locuitorilor oraşului. Dacă, de exemplu, în Paris funcţionează  în momentul de faţă peste 200 de teatre de buzunar (multe dintre ele fiind sprijinite financiar de sponsori generoşi), e cazul şi noi să descoperim şi să promovăm numeroasele iniţiative teatrale care se manifestă azi în sfera underground a capitalei. Altfel spus, festivalul va fi un „discovery” cultural,  o descoperire a zonelor artistice oarecum secrete, frecventate doar de membrii unor comunităţi Facebook (fani ai genului, prieteni ai artişilor etc.).

Pe de altă parte, festivalul va promova şi şcolile/studiourile de teatru, unde pedagogia se îmbină cu spectacolul oferit publicului. Astfel, timp de 10 zile, Bucureştiul va fi împânzit de o puzderie de mini-evenimente teatrale care îi vor încânta pe bucureşteni. În cadrul festivalului vor avea loc aprox. 60 de spectacole.

Nu în ultimul rând, trebuie amintit faptul că Biblioteca Metropolitană Bucureşti, organizatorul principal al evenimentului, doreşte să încurajeze cu predilecţie teatrul bazat pe literatura autohtonă (clasică sau modernă), doreşte să apropie teatrul alternativ de paginile cărţilor, pentru a realiza o veritabilă metamorfoză a lecturii şi o redeşteptare a  interesului publicului pentru proza şi poezia românească. Teatrul de buzunar poate fi un astfel de instrument modelator. Şi pentru că 2012 este declarat Anul Caragiale (100 de ani de la dispariţia marelui dramaturg), ne-ar bucura dacă trupele de teatru participante ar acorda o atenţie specială creaţiei acestui clasic al teatrului românesc.

DESFĂŞURAREA FESTIVALULUI

Având în vedere diversitatea formulelor teatrale, festivalul va avea trei secţiuni:

Secţiunea 1: METAMORFOZELE LECTURII
În această categorie intră spectacole de buzunar jucate în incinta unor biblioteci publice şi axate în general pe texte literare autohtone (proză, poezie, dramaturgie), inclusiv spectacole de teatru pentru copii.
Secţiunea 2: SPECTACOLE UNDERGROUND
Secţiunea reuneşte evenimentele teatrale care se desfăşoară la sediile proprii ale teatrelor independente sau în diverse alte spaţii neconvenţionale: mansarde transformate în săli de spectacol, staţii de metrou, zone de parcare, holuri de instituţii şi firme, foaiere de teatru, apartamente, spaţii industriale dezafectate, pieţe publice etc.
Secţiunea 3: ŞCOALĂ & TEATRU
Secţiunea cuprinde scurte piese de teatru interpretate de liceeni. Spectacolele vor avea loc în liceele înscrise în festival, în baza une selecţii prealabile. Tot în această secţiune intră şi reprezentaţiile pentru copii şi adulţi care au loc la sediile şcolilor şi studiourilor de teatru particulare.

REGULAMENT GENERAL

  • Spectacolele prezentate în festival trebuie sa aibă o durată de maxin 45 min.
  • Fiecare trupă trebuie să ofere minimum două reprezentaţii in cadrul festivalului.
  • Trupele au libertatea de a se înscrie în mai multe secţiuni ale festivalului
  • Rămâne la latitudinea fiecărei trupe să stabilească forma de acces a publicului la spectacolele desfăşurate în locaţiile proprii (acces liber / pe bază de invitaţii / cu plată).
  • Se acceptă orice formulă de spectacol (scenetă, teatru lectură, teatru interactiv, one man show, pantomimă, happening, teatru de improvizaţie, teatru sport, teatru muzical etc.).
  • Vor fi selectate pentru festival numai piesele care au un mesaj cultural-educativ adecvat.
  • Sala centrală de desfăşurare a festivalului va fi Teatrul Metropolis, unde se vor juca numeroase piese înscrise în program.

CONCURS

În cadrul festivalului va fi organizat concursul cu premii „Metamorfozele lecturii”, adresat în exclusivitate trupelor independente care prezintă scurte dramatizări ale unor creaţii literare autohtone. Juriul concursului va fi alcătuit din scriitori, oameni de teatru şi reprezentanţi ai Bibliotecii Metropolitane. Regulamentul concursului va fi anunţat în scurt timp.

MEDIATIZARE

Organizatorii festivalului vor promova evenimentele prin afişe, flyere, pliante-program şi flash-mob-uri în centrul capitalei, precum şi prin anunţuri în presa scrisă şi audovizuală

Televiziunea online KartierTV va realiza o arhivă video a festivalului.

Estimăm că la spectacolele desfăşurate pe întreaga perioadă a festivalului (cca 60 de reprezentaţii în diverse locuri ale Capitalei) vor participa aprox 3.000 spectatori.

By Connections

Misiunea Asociatiei este asigurarea progresului sociatatii umane in orice domeniu, cresterea calitatii vietii umane si a eficientei activitatilor sociale si economice, consolidarea societatii civile si a statului de drept impreuna cu promovarea dezvoltarii unei civilizatii globale si a unui sistem institutional adecvat nevoilor acesteia avand in vedere interesul national si urmarind schimbarea mentalitatilor in conformitate cu spiritul timpului si a realitatilor secolului XXI, prin educatie, cultura si promovarea dreputurilor si libertatilor omului conform valorilor secolului XXI.